Информация за магазина

Стоково тържище РОДОПИ 95 - АД
гр. Пловдив, с. Първенец,
Зеленчукова борса
4000 Пловдив
Bulgaria

Позвънете ни:
0879839622 | Илина Вутова

Позвънете ни:
0896 105 499 | Иван Кокошаров

sales@posadi.bg

Контакти

незадължително