Ябълка Муцу (Криспин)

Референция: Институт по овощарство Пловдив

0,00 лв.

Едрите жълто-зелени, сладко-кисели ябълки са едно от най-вкусните изкушения, които, съхраняване правилно, се запазват през цялата зима и чак до пролетта.

Ябълковото дърво е силно растящо!

Количество
Няма достатъчно продукти в наличност

Ябълковите плодове са много едри, кълбовидноконусовидни, слабо асиметрични, пресечени от към дръжката и в повечето слуучаи имат слабо очертаващи се ребра.
Зреят към края на септември - началото на октомври.

Кожицата им е гладка, зелено-жълтеникава, а когато достигне потребителска зрялост е лимонено-жълта. Понякога, от слънчевата страна ябълките придобиват леко розов цвят. 

Плодовото месо е приятно жълтеникаво, сочно, сладко, слабо кисело, умерено ароматно и с отлично качество. 

Корените на ябълката проникват най-дълбоко в почвата в сравнение с корените на другите овощни видове. Основната коренова маса се разполага на дълбочина от 20 до 60 cm, а на алувиално-ливадни, богати с хранителни вещества почви, - на по-голяма дълбочина. Единични корени достигат на дълбочина до 4 т. Смукателните коренчета се разполагат най-често към повърхността на почвата.

Формирането на короната на овощните дървета е продължителен процес и обхваща и част от началния период на плододаването. При започване на плододаването трябва да се поддържа силен растеж на продължителите на скелетните клони и разклоненията им. Чрез премахване на конкурентите и прореждане се подобрява чувствително осветлението и във вътрешността на короната.

В години, когато има изгледи за обилна реколта (има много плодни пъпки), се извършва съкращаване и прореждане с цел да се намали количеството на плодчите пъпки, да се предпази дървото от изтощаване и да се получат по-едри плодове. 

Офорянето на ябълковите дръвчета може да се извърши по различен начин, но всички корони не са подходящи за любителските градини. За ябълката в любителските градини най-подходяща корона е палметната, а също и подобрената етажна корона.

Оформяне на короната

Най-добре се формира палмета, когато новозасаденото дръвче е в първата си година. Ако засаждането е извършено през есента, първата резитба се извършва през пролетта на следващата година. Дръвчето се съкращава на 70 cm над пъпка, която се намира откъм страната на изрязания чеп на подложката. Ако по ствола на дръвчето има предивременни клончета, те се премахват на височина 45-50 cm от повърхността на почвата, а предивременните клончета в зоната, където ще израснат бъдещите скелетни клони и водачът, се съкращават на по две пъпки. От оставените пъпки на най-горната част на ствола покарват 5-7 леторастчета. През_май, когато леторастчетата още не са вдървесинели и са къси (8-10 cm), се извършва филизене на всички излишни леторасти, като се запазват само най-ви соко разположените 4-5. Леторастчетата непосредствено под най-горния летораст (обикновено 2-3) се пензират над 2-3 листа. В началото на юли на подходящо място се избират три най-силни летораста - единият за водач, обикновено най-горният, и двата за скелетни клони. Леторастите, предназначени за скелетни клони, трябва да излизат от противоположни страни на дръвчето и откъм междуредието, да не са от съседни пъпки и да са на разстояние 10-12 cm един от друг. Те не трябва да излизат под остър ъгъл. Останалите леторасти се превиват. До края на вегетационния сезон оставените леторасти се развиват свободно. Ако водачът не расте вертикално, чрез привързване за чеп или за специално привързана пръчка на ствола той се изправя. В случай че някой от избраните леторасти за скелетен клон не расте в желаното направление, той се коригира чрез привързване за водача или за специално привързана пръчка към ствола. При добри грижи леторастите трябва да достигнат 120-150 см.

През пролетта на втората година се прави преценка на каква височина трябва да се пререже водачът за формиране на втория етаж на палметата. При ябълкови дървета, присадени на семенна подложка, междуетажното разстояние е 110-130 см. За по-слабо растящи и с къса обрастваща дървесина сортове се приема по-малката височина (110 cm).

При резитбата през пролетта на втората година дръвчетата със слаби клончета и водач не се режат, а вторият им етаж се формира през третата година. Основно правило при палметите е, че през периода на формирането скелетните им клони не се съкращават. Слабите клони се засилват чрез изправяне, а силните се отслабват чрез наклоняване.

Наведените клони през първия вегетационен период обикновено не се режат през следващата пролет. Най- често се премахва през пролетта на втората година извитото клонче над скелетните клони, когато то е силно, защото пречи на формирането на скелетните клони.

Препоръки за съхранение

За да се запазят дръвчетата до момента на засаждане свежи, трябва да са правилно опаковани. След закупуване на посадъчен материал не забравяйте да ги опаковате. Напръскайте корените с вода, опаковайте с влажна материя (парче стар плат), поставете в найлон и завържете добре. Така опаковани, фиданките могат да се съхранят на хладно място до 3-5 дни без да има проблем от изсъхване.

Институт по овощарство Пловдив

В следната категория има още 9 продукта: