"Родопи 95" АД

Стоково тържище „Родопи 95” в пловдивското село Първенец е сред най-големи в страната – има дългогодишни традиции и опит в предлагането на земеделска продукция, складова и логистична дейност, а също и разполага със собствен оранжериен комплекс за производство на земеделска продукция. Ползва се с доверието лоялен и сигурен търговски партньор.

 

 

 

 

Институт по овощарство, гр. Пловдив

Институтът по овощарство в Пловдив е дългогодишен национален лидер в областта на българската овощарска наука. Той е и утвърден производител на висококачествен посадъчен материал в България. Производството е базирано на най-съвременните научни и технологични достижения в света. Посадъчният материал е със сертификати за качество и автентичност.

 

 

 

 

 

Институт по лозарство и винарство, гр. Плевен

Институтът по лозарство и винарство е едно от първите български научно-изследователски учреждения, създаден през 1902 г. В над вековната си история екипът от учени допринася за развитието на лозарството в световен мащаб и извежда България на първо място в света по износ на десертно грозде. Институтът е носител на награди за иновации, въведени в производството. Днес Институтът по лозарство и винарство пази водещите си позиции. Извършва научно-изследователска, научно-приложна и производствена дейност в областта на лозарството и винарството.

 

 

 

 

Институт по зеленчукови култури "Марица"

Институт по зеленчукови култури ”Марица”, Пловдив е национален изследователски център за научна, научно-приложна и обслужваща дейност в областта на селекцията на зеленчукови култури и картофи и технологиите за отглеждането им. Той е научно звено в структурата на Селскостопанска академия. Постиженията на учените от ИЗК ”Марица” са добре известни зад границите на страната ни, което ги прави търсени партньори в научните изследвания в областта на зеленчукопроизводството. В продължение на повече от 80 години са създадени над 300 сорта и F1 хибриди от домати, пипер, краставици, зеле, зелен фасул, грах, лук, праз, картофи и др.

 

 

 

logo-elit.jpg

 

Posadi.bg става партньор с разсадник Елит гр.Петрич!

Нашата борса posada.bg става партньор с разсадник Елит гр.Петрич. Целта на „Родопи 95“ АД е да продава традиционен за района овощен посадъчен материал и да разшири обхвата на предлаганите видове и сортове в полза на потребителите..