Всички овошки, предлагани от Борсата за посадъчен материал Posadi.bg, са със знак за високо качество и автентичност, гарантирано от Института по овощарство в Пловдив.

Предлагат се типични български видове – семкови, костилкови, орехоплодни и ягодоплодни, като се залага на съвременни сортове, с доказани качества.

При изчерпване на собственото производство, Борсата Posadi.bg ще предлага и продукция на други лицензирани български разсадници, като специалистите от Института по овощарство ще окачествят посадъчния материал и ще преценят дали той е качествен, автентичен и годен за продажба в нашия магазин.

Проектът Рosadi.bg е отличен пример за съчетаването на науката и бизнеса. Той обединява дългогодишния опит на Института по овощарство – безспорен лидер в областта на българската овощарска наука и отличните традиции, които Стоково тържище „Родопи 95“ има в търговията и логистиката.

За момента проектът е насочен към българските производители и цели да подпомага създаването и развитието на съвременни български градини, следвайки най-добрите традиции в родното овощарство.

Не на последно място е желанието на „Родопи 95“ за допълване, обогатяване и развитие на търговската дейност. Дружеството има намерение да разшири партньорството и да работи съвместно и с други водещи български институти в областта на селското стопанство. По този начин ще стимулираме както търговията, така и развитието на българската наука – за да върнем славата на България в областта на земеделието.